BEÉPÍTÉSI, HASZNÁLATI, KARBANTARTÁSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ, SZELLŐZÉS

Termék megnevezése:
Hőszigetelt üvegezésű ablak, erkélyajtó és bejárati ajtó.
A B.KGroup Kft. az általa forgalmazott nyílászárókra 4 év szavatosságot és 1 év jótállást vállal. A garancia az alábbiakra terjed ki: szín és alaktartósság, vasalat rendeltetésszerű használata és karbantartása melletti meghibásodás. A garanciális feltételek kizárólag szakemberek által történő beszerelés esetén érvényesek!

Beépítés műveletei:
A falnyílások előkészítése, tisztítása.
A szárnyak leszerelése vagy fix üvegezésű szerkezetből az üveg kiszedése abban az esetben, ha a nyílászárót tokon keresztül rögzítjük. Rögzítővassal történő elhelyezése esetén nem szükséges az üveget kiszerelni. Hagyományos rögzítővasak felszerelése a tokra, vagy a szerelési furatok elkészítése. A rögzítővasakat a tokprofil hornyában kell elhelyezni íves éle mentén 90 fokban elfordítani. Mind a rögzítővasak, mind a szerelőfuratok a tok sarkától legfeljebb 200 milliméterre, egymástól legfeljebb 600 milliméterre helyezkednek el. Ez soroláshoz alkalmazott szerelési furatokra is vonatkozik. A tokot a falnyílásba illesztjük és kitűzött pozícióban, műanyag alátét lemezekkel vagy faékkel tartva a vízszintes és függőleges irányokat, valamint ügyelve a függőleges egysíkúságra beszabályozzuk. Rögzítéskor az elhelyezés pontosságánál egy-két milliméter eltérés megengedett.
A tok rögzítése után vissza kell helyezni a szárnyakat, illetve beüvegezni a fix részeket.
A funkciópróba után a tok és a falnyílás közötti hézagot hőszigetelő anyaggal kell tömíteni ügyelve arra, hogy a tokszárak ne deformálódjanak. Habosítás után az egy méter fölötti tokszárakat ki kell támasztani, mivel a tömítő hab (pl.: poliuretán hab) túladagolása esetén az expozíciós nyomás képes a tokszárat hordósítani. A tömítő hab kb. hat óra elteltével vágható, faragható. A tok síkjából kiálló, kitüremkedő habot célszerű közvetlenül a köv. szakipari munkák megkezdése előtt levágni, mert addig is védi a habszerkezetet a csapadék és napsugárzás hatásaitól.
Általános érvényű és legfontosabb szabály, hogy a nyílászárók beépítését követő szakipari munkák (pl.: vakolás, színezés, fugázás) során az ablakokat, ajtókat megóvjuk a szennyeződésektől.
Ragasztószalag alkalmazásakor kerüljük el a PVC felületbe diffundáló és maradandó színezést okozó anyagok használatát.

Karbantartás
A beépítés és használat során körültekintésre van szükség, hogy az ajtók, ablakok hosszú élettartamuk alatt megőrizzék eredeti szépségüket.
Néhány gyakorlati jó tanács, hogyan vigyázzunk a műanyag nyílászárókra:

Műanyag profilok
Az ablakok, ajtók műanyag felületét védőfólia réteg fedi, melyet a beépítéstől számított max. 3 hónapon belül el kell távolítani, ellenkező esetben- az időjárási viszonyoktól függően- a védőfólia ragasztó anyaga esztétikailag károsíthatja a profil felületét.
Műanyag felületek karbantartást nem igényelnek, viszont tisztításról gondoskodni kell. A tisztításhoz javasolt langyosvízes - enyhén mosószeres – lemosás, makacs olajos, zsíros szennyeződések eltávolítására a tisztítás megismétlése javasolt, kereskedelmi forgalomban kapható nem súrolóhatású tisztítószer alkalmazásával.
Tilos agresszív - a PVC-t oldó vagy duzzasztó hatású – vegyszerek, dörzsölő hatású tisztítószerek és éles eszközök (pl.: kés, penge, drótkefe) használata.

Üvegfelületek
Az üvegfelületek tisztítására kizárólag a kereskedelmi forgalomban kapható tisztítószerek alkalmazhatók. A karcoló, maró hatású anyagok használata tilos!

Vasalat
A nyílászárók olyan vasalatelemekkel készülnek, melyek a használat során nagyfokú kezelési kényelmet, kifogástalan működést biztosítanak. A vasalatelemek - sarokpánt, zárfogadók, zárszerkezet- évente egyszeri olajozást igényelnek, hogy hosszú élettartamukat megőrizzék. Amennyiben működés közben akadást, súrlódást érzékelünk a vasalat minél hamarabbi finom beállítása szükséges!
Az ablakok, ajtók sarokpántjai állíthatók. A gondos gyártás és szakszerű beépítés ellenére is szükség lehet utólagos beszabályozásra, un. finom beállításra. A szerkezet dilatációs és az épület előre nem látható mozgásai vagy a sokévi használat miatt szükségessé válhat a vasalatelemek ’utánszabályozása’.

Tömítések
A tömítések felületét évente egyszer glicerinnel kell áttörölni. A nyílászárók geometriájából eredően az esetleges sérült gumitömítések házilag is cserélhetők.

Vízelvezető nyílások
A nyílászárók tokszerkezete vízelvezető nyílásokkal vannak szerelve, amelyek biztosítják a csapadék és kondenzvíz elvezetését. A nyílásokat legalább félévente ellenőrizni kell és gondoskodni kell róla, hogy ne tömődhessenek el.

Szellőztetés
A B.K.Group Kft. által forgalmazott műanyag nyílászárók fokozott légzárást biztosítanak, ezért mindennapi intenzív szellőztetés ajánlott (min. 5-10 perc), továbbá résszellőztetés alkalmazása, a páralecsapódás, penészesedés megelőzése érdekében. Indokolt esetben a nyílászárók különböző légbevezető szerkezetekkel szerelhetők fel (pl.: Aereco).

Biztonság
A nyílászárók használata során gondoskodni kell a baleset- és kármegelőzésről (pl.: kizuhanás veszély, többletsúllyal történő terhelés elkerülése, kéz- és újbecsípődés veszélye). Ezek elkerülése érdekében a nyílászárók különböző biztonsági mechanizmusokkal szerelhetők fel.

Használat bukó-nyíló ablakok és erkélyajtók esetén a bukó-nyíló ablakok és erkélyajtók használata a kilincs segítségével történik. A kilincs állásának változtatásával a nyílászáró a következő állapotokba helyezhető:
- ha a kilincs függőlegesen lefelé áll és a szárny becsukott állapotban van, akkor a szerkezet zárt állapotba kerül,
- ha a kilincs vízszintes állapotban áll, akkor az ablak vagy erkélyajtó nyitható állapotba kerül,
- ha a kilincs függőlegesen felfelé áll, akkor az ablak vagy erkélyajtó bukó állapotba helyezhető.
A bukó-nyíló nyílászárók a kilincs segítségével a bukó és nyíló állapot közé helyezhetők, ez a résszellőztető helyzet, melynek alkalmazásával mérsékelt légcserét biztosíthatunk.
A helyes működtetés érdekében a funkciók közötti váltást lassan, határozott mozdulatokkal kell elvégezni, ellenkező esetben a vasalat megakadhat. Ebben az esetben a funkciók közötti váltás megismétlése szükséges az ablak vagy erkélyajtó csukott állapotban tartásával.
A B.K.Group Kft. által kiadott beépítési, használati és karbantartási útmutató a saját tapasztalatai és javaslatai alapján készült, mely kizárólag tájékoztató jellegű. A termék megfelelő alkalmazásának biztosítása és ellenőrzése a felhasználó feladata.

Szellőzés

A jó szellőzés a helyes szellőzési mód megválasztásán múlik.

A legkisebb energiaveszteséggel kell eltávolítani a lakótérben felszabaduló szennyezőanyagokat: ez a fő célja egy jól szabályozott szellőzésnek.

A szennyezőanyagok eltávolítása a lakótérből elengedhetetlen
A belső légszennyezés több forrásból eredhet, például függ az életviteltől, az emberi szervezet működésétől, vagy felszabadulhat az alkalmazott építési anyagokból is. Ezek koncentrációja és kémiai összetétele nagyban befolyásolja a helyiségben tartózkodók komfortérzetét, egészségét, valamint az épületszerkezeti elemeket is.

Az új épületeket és a lakóházak felújítását igen magas hő- és hangszigetelési követelmények szerint kell tervezni és kivitelezni.
Ahogy a fő hőtechnikai problémákat megoldottuk, új gondok jelentkeztek. Új épületekben és felújítások után is, ahol nincs vagy nem megfelelő a szellőzés, mivel a friss levegő természetes úton nem jut be, szembetűnő problémák keletkeznek:
  • romlik a belső levegő minősége
  • és az életvitellel együtt járó párafeldúsulás miatt páralecsapódások keletkeznek a lakás leghidegebb belső felületein.
Fentiek miatt elkerülhetetlen, hogy újra nyílásokat szabadítsunk fel, biztosítsuk a légáramlást a lakásokban, az akadályok legyőzésére újraszervezzük a szellőzés áramkörét.

Friss levegőt vezetünk be a legkevésbé szennyezett (lakószobák) helyiségekbe, az elhasznált levegőt pedig a kiszolgáló vizes helyiségekből kell eltávolítanunk.

A használható eszközök - higroszabályozás.
Páratartalom: a szellőztetés meghatározó tényezője
A lakóépületekben keletkező problémák egyik fő oka az életvitellel együtt járó belső páratartalom növekedése, amely gyakran a szellőzés hiányának következménye. A relatív páratartalmi arányszám egy megbízható mércéje a belső légszennyezettségnek és a szellőzési szükségletnek. Éppen ezért ez az, amit érdemes választani a szellőzés szabályozására.

Legegyszerűbb és gyakran a legjobb hatékonysággal bírnak: a légbevezetők.


Néhány fontos fogalom:

Légbevezetés
A levegő bevezetése szabad térből egy zárt térbe (szoba), légbevezető elem segítségével.

Légelvezetés
A levegő közvetett vagy közvetlen elvezetése egy zárt térből (fürdő) a szabad térbe, légelvezető elem segítségével.

Páralecsapódás
Egy adott térfogaton belül a levegő hőmérséklete és a relatív páratartalom közötti összefüggést az úgynevezett harmat-ponttal lehet meghatározni, ami annyit jelent, hogy egy adott térben a pára ott csapódik le, ahol hőmérséklete a harmat-pontéhoz hasonló. Ezek a pontok később a vakolatban nedves folt formájában jelentkeznek, ami kiváló talajt jelent a különböző penészeknek és mikroorganizmusoknak.

Páraszabályozott szellőzés
A helyiségek szellőztetésének a mértéke, a belső pillanatnyi páraterheléstől függ.

Passzív (hibrid) szellőzés
A helyiségek szellőzésénél a légelvezetés gravitációs (kürtő) és a kürtőre illesztett kisnyomású gépi (VBP huzatfokozó ventilátor) együttes használatával történő szellőztetés.

Relatív páratartalom
Az aktuális vízgőzrésznyomás és az adott hőmérsékleten lehetséges legnagyobb (telítési) vízgőz résznyomás hányadosa: nevezetlen arányszám (vagy százalék). A relatív nedveségtartalom eltér az abszolúlt nedvességtartalomtól. A légbevezető, és légelvezető elemek a relatív páratartalomra szabályoznak.

Természetes légmozgás
Az alkalmazott szellőzés kialakításánál, sem gépi légelvezetés (ventilátor) sem gépi légbevezetés ( épi légbefúvás) nincs alkalmazva, hanem a természeti hatásoknak köszönhetően alakul ki a légmozgás.